شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط قیر غرب نیکان

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت قیر غرب نیکان است.

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کاملا متعلق به سایت قیر غرب نیکان، است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت قیر غرب نیکان اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت قیر غرب نیکان، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید که به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.