گالری تصاویر

تصاویری از کارخانه قیر غرب نیکان واقع در گیلان غرب استان کرمانشاه ارائه دهنده گیلسونایت ، پودر گیلسونایت ، پودر پوست گردو یا والنات شل و زغال فشرده در ایران و خاورمیانه.